Subsidies

Het faciliteren en organiseren van sport in de gemeente kost geld. Voor sportorganisaties bestaan de vaste inkomsten vooral uit lidmaatschapsgelden. Aanvullend hierop bestaan er financiële mogelijkheden als subsidies, fondsen en sponsoring. Sommige regelingen zijn landelijk of provinciaal, maar ook de gemeente Velsen kent enige subsidiemogelijkheden, deze zijn te lezen in de onderstaande regeling.

Subsidieregeling Sociaal Domein

Aanvraagformulier subsidie 2024