Jeugdsportfonds Sport & Cultuur

Uw kind wil graag sporten, op muziekles of voetballen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen.

Deze tegemoetkoming is voor alle gezinnen met kinderen tussen 4 en 18 jaar. U komt in aanmerking als u een inkomen hebt dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnormen.

U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair.  Alle informatie is op de website van het Jeugdfonds terug te vinden onder 'veel gestelde vragen'. https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Wat doet een intermediair?
Een intermediair kent het kind/gezin en is op de hoogte van de (financiële) thuissituatie. Een intermediair kan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, bijstandsconsulent of op een andere manier professioneel betrokken zijn?

Hoeveel?
Er mag per jaar één aanvraag gedaan worden voor cultuurlessen of een aanvraag voor sportlessen. De bedragen zijn voor cultuur € 350,00 en voor sport € 250,00. Zijn de lessen goedkoper, dan kan voor materiaal, kleding, instrument of andere benodigdheden een waardebon worden aangemaakt waarmee dit bij een aangesloten winkel kan worden aangeschaft. Zijn de lessen of is het materiaal duurder dan het bedrag dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur bijdraagt, dan dient de ouder/verzorger het verschil zelf bij te betalen.