Landelijke subsidieadviezen

Alles over subsidies Voor ondersteuning voor een succesvolle subsidieaanvraag.
   
Centraal Bureau Fondsenwerving Het CBF geeft informatie over goede doelen en bevordert verantwoorde fondsenwerving en bestedingen
   
Investeringssubsidie sportaccommodaties en sportmaterialen Amateursportorganisaties komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in materialen, de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie.
   
Subsidie adviezen Moonen Sport & Leisure is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Als specialist in sport en subsidies ondersteunt zij opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen.
   
Vereniging van Fondsen in Nederland De FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 300 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.
   
VWS subsidies Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.