Kadersubsidie

Een sportvereniging kan niet zonder goede begeleiding. Om het niveau van die begeleiding op peil te houden zijn cursussen nodig. Deze cursussen kosten geld. Ter ondersteuning van uw vereniging kan bij de gemeente Velsen een kadersubsidie worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De aanvraag dient betrekking te hebben op een erkende opleiding die gericht is op het training geven aan (jeugd)leden.
- Te overleggen documenten zijn: cursusomschrijving, behaalde diploma's/certificaten, betalingsbewijzen een kostenspecificatie. Uitgesloten van vergoeding zijn zaalhuur/ reis- en verblijfkosten en instructiemateriaal.

Voor een kadercursus/jeugdbegeleiding krijgt u een vergoeding van 50% van de goedgekeurde kosten met een maximum van
€173,25  p.p. en € 682,50 per vereniging.

- De aanvraag voor een sportkadersubsidie moet minimaal 3 maanden voor aanvang van de opleiding of cursus worden ingediend.
- Uitbetaling van het subsidiebedrag vindt achteraf plaats na beëindiging van de cursus/opleiding en na toezending van een kopie van het diploma en betalingsbewijzen.

Aanvraagformulier sportsubsidies 2024

Subsidieregeling Sociaal Domein