Bijzondere bijstand

Gemeente Velsen wil graag dat inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen een gemeentelijke bijdrage krijgen voor sociaal culturele activiteiten. Denk aan een lidmaatschap van een sportclub, muziek- of toneelvereniging of een bezoek aan de bioscoop of het theater.

Hoe deze vergoeding kan worden aangevraagd leest u op de website van de gemeente Velsen.

Klik op de link om daar naar toe te gaan.

Link: Regeling sociaal culturele activiteiten laag inkomen

Link: Aanvraag formulier