Schoolsportactiviteiten

Wilt u een subsidie aanvragen voor het organiseren van een schoolsportactiviteit in de gemeente Velsen?

Hieronder kunt u lezen hoe u hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden:

 

Naast het ingevulde aanvraagformulier dient u de volgende informatie aan te leveren:

  • Een gedetailleerde omschrijving (aard, omvang, locatie, doelgroep van de activiteiten).
  • Een begroting met de inkomsten en uitgaven.

Subsidieaanvragen voor schoolsportactiviteiten worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten van de organisatie van interscolaire sportactiviteiten, -toernooien, sportclinic’s en voor overige samenwerkingsverbanden voor sport en bewegen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Velsen.
  • Organisaties komen voor maximaal 1 activiteit per (school-)jaar in aanmerking voor een subsidie in deze categorie met uitzondering van programma’s met clinics, kennismakingslessen, e.d.
  • Subsidie wordt verstrekt aan school actieve (sport)verenigingen die een aanbod doen van minimaal 16 contacturen op jaarbasis, een aanbod dat aansluit bij de onderwijssituatie, bij voorkeur verzorgd wordt in de schoolomgeving en begeleid wordt door deskundig kader.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 1.155,- per activiteit per (school-)jaar.
  • Ten behoeve van de schoolsportactiviteiten in dit kader, wordt aan de organisatie in principe de gemeentelijke sportaccommodatie gratis ter beschikking gesteld.
  • Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.
  • De aanvraag wordt geweigerd indien de aanvrager tijdens de activiteiten neveninkomsten kan behalen, bijvoorbeeld in de vorm van kantineopbrengsten.

Aanvraagformulier sportsubsidies 2024

Subsidieregeling Sociaal Domein