Jeugdsportsubsidie

Sportverenigingen kunnen jaarlijks subsidie ontvangen ten behoeve van jeugdleden. Dit onder voorwaarde dat het een sportvereniging zonder commercieel oogmerk is. De subsidie voor jeugdsport is bestemd voor de binnensport, de zwemsport en de structurele indooractiviteiten van overige takken van sport.

De aanvraag heeft betrekking op de sportdeelname van jeugd tot en met 12 jaar en jeugd van 13 t/m 17 jaar.

De grondslag van de subsidie is een bedrag per (Velsens) jeugdlid; per categorie zijn de bedragen (peildatum 2020):

  • gymnastiek € 17,85
  • overige binnensport, zwemsport en denksport € 6,30
  • waterpolo competitie/toernooien jeugd € 55,75 per uur (aanvullend op bedrag per lid)
  • indoor-afdeling buitensport € 6,30
  • voor jeugdleden van 13 t/m 17 jaar een extra bedrag van € 6,30

Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het aantal jeugdleden op peildatum 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.
Bij de aanvraag dient de sportvereniging een genummerde ledenlijst, gesplitst in de categorieën 0-12 en 13-17 jaar, van het voorafgaande jaar mee te sturen met daarop de leeftijd, geboortemaand en woonplaats.    

De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 1 mei ingediend.

De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:

  • een jeugdbeleidsplan
  • informatie waaruit blijkt dat de aanvrager gediplomeerd en bevoegd technisch kader inzet ten behoeve van de begeleiding van jeugdleden en -teams.

Aanvraagformulier sportsubsidies 2024

Subsidieregeling Sociaal Domein