Gehandicaptensport

(Sport)organisaties die sport voor gehandicapten stimuleren kunnen subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat de sporter woonachtig is in de gemeente Velsen.

Voorwaarden:

 

Naast het ingevulde aanvraagformulier dient u de volgende informatie aan te leveren:

  • Een genummerde ledenlijst van het voorafgaande jaar met daarop de leeftijd, geboortemaand en woonplaats.
  • De organisatie stuurt bij de aanvraag het laatste jaarverslag van de organisatie mee.

Subsidieaanvragen voor de gehandicaptensport worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 1 mei ingediend.
  • Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het aantal leden op peildatum 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.
  • Velsense- en niet-Velsense sportorganisaties met individuele leden woonachtig in Velsen komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van sportbeoefening van € 110,25 per persoon per jaar.

Aanvraagformulier sportsubsidies 2024

Subsidieregeling Sociaal Domein