Sportevenementen of -toernooien

Wilt u een subsidie aanvragen voor het organiseren van een sportevenement of -toernooi in de gemeente Velsen?

Hieronder kunt u lezen hoe u hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden:

Voor een subsidieaanvraag maakt u gebruik van het Aanvraagformulier sportsubsidies 2024

Naast het ingevulde aanvraagformulier dient u de volgende informatie aan te leveren:

  • Een gedetailleerde omschrijving (aard, omvang, locatie, doelgroep van de activiteiten).
  • Een begroting met de inkomsten en uitgaven.

Subsidieaanvragen voor sportevenement of -toernooien worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten van evenementen en activiteiten voor de breedtesport (amateursport) gehouden in Velsen, die een bijzonder karakter dienen te hebben en niet terugkerend, wekelijks of periodiek plaatsvinden (bijvoorbeeld niet een eigen jaarlijks toernooi).
  • Organisaties komen voor maximaal 1 activiteit per jaar in aanmerking voor een subsidie in deze categorie.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 866,25 per jaar en is mede afhankelijk van inhoud, omvang en kosten van de activiteit.
  • Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.
  • De subsidieontvanger dient zelf zorg te dragen voor eventuele vergunningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.
  • De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit ten behoeve van de sportpromotie in de (lokale) media te publiceren en deze minimaal 4 weken van te voren aan te melden voor vermelding op de websites van de gemeente en het Sportloket.

 

Subsidieregeling Sociaal Domein