Sportstimulering

Sportstimulering richt zich op alle inwoners uit de gemeente Velsen. We hebben daarbij speciale aandacht voor de doelgroepen: jeugd (kinderen en jongeren), senioren en mensen met een beperking. Daarnaast biedt Sportstimulering ondersteuning aan sport- en beweegaanbieders.

Om dit te kunnen realiseren zijn er tevens een aantal buurtsportcoaches actief. De buurtsportcoaches hebben een adviserende, ondersteunende en coördinerende rol en leggen verbindingen tussen alle organisaties die iets kunnen/ willen betekenen op het gebied van Sportstimulering.

Sinds juli 2020 heeft Velsen een Sport- en Preventieakkoord. Partijen uit de sport, zorg, welzijn en onderwijs hebben de handen ineen geslagen en vanuit deze samenwerking worden waardevolle plannen ten uitvoer gebracht. Door eveneens in te zetten op preventie willen we -naast het plezier dat sport geeft en de gunstige invloed op fysieke en sociale ontwikkeling - ook maatschappelijke winst behalen: een gezondere bevolking, sneller aan het werk, minder gebruik van zware zorg, minder eenzaamheid, etc. etc. Met andere woorden: een vitalere en gelukkiger samenleving.

Stel een vraag aan onze specialisten

Eric Smit Medewerker Sportstimulering
(specialisatie volwassenen, senioren & evenementen)
06-15 12 94 01 (esmit@velsen.nl)

Danielle van der Linden Medewerker Sportstimulering
(specialisatie jeugd & onderwijs)
06-40 84 88 89 (dlinden@velsen.nl)

Annelies Visser Buurtsportcoach Zwembad
(specialisatie maatschappelijk verbinder, doel is om iedereen te laten deelnemen aan een voor hem/haar passende beweegactiviteit in het zwembad, bij de verenigingen of andere aanbieders).
06-30 08 73 95 (Buurtsportcoachzwembad@velsen.nl)