Sportfondsen

Fonds Gehandicapten Sport Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken.
Fonds 1818 tot nut van 't Algemeen Fonds 1818 steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie
Jantje Beton Jantje Beton zet zich in voor meer speelkansen en -ruimte.
Jeugdsportfonds Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Johan Cruyff Foundation De Johan Cruyff Foundation is een non-profit organisatie die zich richt op het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren.
Oranjefonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven waardoor iedereen kan meedoen in onze samenleving.
Schipholfonds Het Schipholfonds draagt bij aan fysiek bewegen in de omgeving van Schiphol.
Stichting Doen Stichting DOEN ondersteunt zowel kleine als grote initiatieven middels subsidies, participaties, leningen en garanties.
St. Fonds voor de Topsporter Stichting Fonds voor de Topsporter biedt financiële voorzieningen aan topsporters die van NOC*NSF de A-, HP- of B-status hebben gekregen, maar die geen beroepssporter zijn.
Fonds kind en handicap Fonds Kind & Handicap biedt kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte een eerlijke kans. Zij zetten zich in voor de optimale ondersteuning van kinderen en jongeren tot en met 25 jaar, die met een handicap of chronische ziekte kampen.
Stichting Waarborgfonds De SWS heeft als doel het bevorderen van het bezit van accommodaties door sportorganisaties, door borgstellingen af te geven aan banken ten behoeve van sportverenigingen. Zodoende heeft de bank zekerheid dat de lening zal worden terugbetaald.
VSB Fonds VSBfonds ondersteund vele initiatieven en projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.