Non-profit instellingen zoals sportverenigingen kunnen voor (financiële) ondersteuning van activiteiten en projecten een beroep doen op particuliere fondsen. Er zijn 3 typen fondsen te weten: geldwervende-, loterij- en vermogensfondsen.

Bij sponsorwerving dient me aan onderstaande punten te denken:

 1. Een goede selectie van de fondsen die u aanschrijft, op grond van informatie over:
  - de doelstelling
  - de doelgroep van het fonds
  - de beperkingen ten aanzien van de regio van de activiteit
  - de voorwaarden
  - de hoogte van de bijdrage en nadere voorschriften na honorering
 2. Neem contact op met het fonds voordat een uitgebreide aanvraag wordt ingediend, hierdoor meer duidelijkheid over uw kansen. Veelal kunt u een aanvraagformulier opvragen;
 3. Richt de aanvraag aan de juiste persoon;
 4. Zorgvuldigheid, duidelijke en volledige aanvraag, begin er op tijd mee;
 5. Betrek uw organisatie/bestuur bij het fondsenwerven, dit vergroot het draagvlak en verhoogt de slagingskans;
 6. Aanvraag ruim van te voren voor de uitvoering indienen en houd rekening met vergaderdata van het fonds en/of de uiterste indieningsdatum;
 7. Geen onnodige aanvragen doen: past de doelstelling van het fonds bij uw activiteit?

Heeft u een vraag en/of opmerking?
Neem contact op met Sportloket Velsen!
Vul onderstaand formulier in en klik op verzenden.


Klik hier voor alle accommodaties te huur!

Contact

E-mail:
sportloket@velsen.nl

Telefonisch te bereiken:
Tel.: 0255-567666

 

 

Gemeente Velsen

Zwembad De Heerenduinen