Subsidieregeling Coronasteun cultuur 2022

Subsidieregeling Coronasteun cultuur 2022


Geplaatst op 26 september 2022

Culturele organisaties en kunstenaars kunnen vanaf 23 september een aanvraag indienen voor coronasubsidie van de gemeente Velsen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Met de Subsidieregeling Coronasteun cultuur 2022 wil het college de culturele sector ondersteunen. Er is hiervoor € 140.000 beschikbaar gesteld. Deze regeling subsidieert activiteiten die bijdragen aan het herstel van het culturele leven en behoud van de lokale culturele infrastructuur. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om culturele organisaties te compenseren die door de coronamaatregelen over het tweede halfjaar 2021 en/of het eerste halfjaar 2022 schade leden door extra kosten en lagere inkomsten.

De aanvraagperiode loopt van 23 september tot 4 november 2022. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is te vinden op de website van gemeente Velsen. Vragen over de subsidieregeling kunt u mailen naar  kunstencultuur@velsen.nl.