Verzelfstandiging afdeling Sportzaken

Verzelfstandiging afdeling Sportzaken


Geplaatst op 3 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft 26 april 2021 naar aanleiding van een adviesrapport besloten om de afdeling Sportzaken extern te verzelfstandigen. Dit betekent dat de afdeling Sportzaken geen onderdeel meer zal zijn van de gemeentelijke organisatie van Velsen. Wat niet verandert is dat de gemeente eigenaar blijft van de sportaccommodaties en bijvoorbeeld ook de (maatschappelijke) sporttarieven jaarlijks vaststelt. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het sportbeleid.

Waarom wordt de afdeling Sportzaken een sportbedrijf?
Begin 2020 gaf het college de opdracht om te onderzoeken hoe de exploitatie van de sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimulering in Velsen het beste georganiseerd kan worden. En te kijken of de organisatie toekomstgerichter én toekomstbestendiger gemaakt kan worden, op zoek naar een organisatievorm die: effectief, efficiënt, betaalbaar, innovatief en klantgericht is. Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt nu dat externe verzelfstandiging (een zelfstandig sportbedrijf) de beste keuze is. 

De medewerkers van de afdeling sportzaken en andere medewerkers van gemeente Velsen hebben bijgedragen aan het onderzoek. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een klankbordgroep, projectgroep of werkgroep. Verschillende sportverenigingen/-organisaties hebben in een eerder stadium meegedaan aan een online-enquête en een (digitale) werkveldbijeenkomst.

Wat gaat er nu gebeuren?

Vanaf nu wordt er een plan opgesteld waarin veel zaken nog concreter uitgewerkt worden, zoals de organisatiestructuur, de personele formatie, huisvesting van het kantoor en een  begroting.
De startdatum van het nieuwe sportbedrijf is nog niet precies bekend. Dat hangt af van de verdere uitwerkingen.

Wat betekent dit voor u als sportvereniging of sporter?

Niet zoveel. U kunt net als nu gewoon gebruik blijven maken van de verschillende accommodaties. Het aanbod van sportvoorzieningen verandert niet door deze aanpassing van de organisatie. Verder is het nadrukkelijk de bedoeling de huidige kwaliteit van dienstverlening te behouden, met de ambitie deze te verbeteren waar nodig en wenselijk. In de enquête en tijdens de werkveldbijeenkomst zijn hier ook goede suggesties voor gedaan.

Bij welke medewerkers kan ik terecht?

Alle medewerkers gaan mee naar het nieuwe sportbedrijf. Dat betekent dat u op dezelfde wijze en met dezelfde medewerkers contact kunt zoeken over bijvoorbeeld het gebruik en de huur van de sportaccommodaties. 

Vragen?

Mocht u op dit moment vragen hebben, kun u een mailtje sturen naar sportloket@velsen.nl  

In de bijlage is het onderzoeksrapport terug te vinden.