Update Sportakkoord Velsen

Het Sportakkoord proces in Velsen nadert haar apotheose: de oplevering van een twintigtal mooie plannen die bijdragen aan het met meer plezier laten sporten en bewegen van meer inwoners van Velsen, waarbij de kracht van sport beter wordt benut.

De afgelopen weken is een boeiende, inspirerende, energieke en ietwat onverwachte ‘Sportakkoord route’ afgelegd. Na de energieke en succesvolle aftrap van het Sportakkoord met de Inspiratiebijeenkomst op 9 maart, nog net voor ‘de lockdown’, heeft een grote groep belangstellende zich gemeld mee te denken om plannen te ontwikkelen binnen één van de volgende thema’s:
-    ‘Versterking en vitalisering sportaanbieders’: ondersteuning van sportclubs en stimulering van sport overstijgende samenwerkingen
-    ‘Sport voor specifieke doelgroepen’: optimalisatie en promotie sportaanbod naar groepen mensen voor wie sport minder vanzelfsprekend is
-    ‘Meer dan sport’: De kracht van sport benutten om thema’s als leefbaarheid, gezondheid en saamhorigheid te bevorderen

Samen hebben ze (in eerste instantie digitaal) de handen ineengeslagen; van sportverenigingen en sportaanbieders, tot mensen vanuit welzijn, zorg, onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven en zelfs betrokken inwoners. Georganiseerd in zogenoemde ‘kopgroepen’ zijn met veel energie, enthousiasme en expertise meer dan 20 plannen gesmeed die gezamenlijk het Sportakkoord Velsen vormen. Hierbij gold samenwerking als uitgangspunt: op welke wijze kunnen organisaties binnen en buiten de sport beter samenwerken om bepaalde doelen m.b.t. sport en bewegen te behalen? Samenwerkingen tussen sportclubs, commerciële sportaanbieders, zorgprofessionals zoals fysiotherapeuten, diëtisten en huisartsen, welzijnsorganisaties, wijkteams, ondernemers en onderwijs. Eén ding kunnen we al verklappen; wat dat betreft lijkt het ‘hogere’ doel van het Sportakkoord nu al geslaagd: door het slaan van bruggen tussen deze verschillende domeinen op basis van gemeenschappelijke behoeften en belangen.

Naast de overkoepelende thema’s kunnen we nog niet veel vertellen over de inhoud van de ontwikkelde deelplannen, aangezien op dit moment definitieve beslissingen worden genomen, mede op basis van het budget dat voor de plannen benodigd is. Budget dat door het Rijk beschikbaar is gesteld en dat is aangevuld door de gemeente Velsen. Uiterlijk 26 juni zal het Sportakkoord Velsen officieel worden gepubliceerd, waarna de uitvoering van de plannen meteen start, onder leiding van de bij ontwikkeling betrokken organisaties. De plannen hebben uiteenlopende start- en looptijden, maar zijn in ieder geval gebaseerd op 2020 en 2021. Mocht u op basis van bovengenoemde thema’s al denken dat u ook een bijdrage zou kunnen leveren; zodra het Sportakkoord wordt gepubliceerd, bent u van harte welkom een steentje bij te dragen in deze uitvoering!

Heeft u een vraag en/of opmerking?
Neem contact op met Sportloket Velsen!
Vul onderstaand formulier in en klik op verzenden.


Klik hier voor alle accommodaties te huur!

Contact

E-mail:
sportloket@velsen.nl

Telefonisch te bereiken:
Tel.: 0255-567666

 

 

Gemeente Velsen

Zwembad De Heerenduinen