UPDATE COVID-19 EN SPORT

UPDATE COVID-19 EN SPORT


Geplaatst op 25 februari 2021

De onderstaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus blijven tot 15 maart 2021 van kracht.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs gaat per 1 maart weer open. Uitgangspunt is dat elke leerling minimaal 1 dag per week fysiek onderwijs kan volgen.

De maximumcapaciteit wordt bepaald op basis van de 1,5 meter-maatregel. Leerlingen op locatie houden 1,5 meter afstand.

Uitgezonderd van de 1,5 meter-maatregel zijn: leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso);

  • praktijkonderwijs en leerlingen die een vast tweetal vormen op een locatie van het VO;
  • verplaatsing binnen de school (dan geldt de mondkapjesplicht);
  • lichamelijke opvoeding binnen.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs gaat per 1 maart weer gedeeltelijk open. Uitgangspunt is dat elke student 1 dag per week fysiek onderwijs kan volgen.

De maximumcapaciteit wordt bepaald op basis van de 1,5 meter-maatregel. Leerlingen op locatie houden 1,5 meter afstand.

De basismaatregelen vanuit het RIVM worden in acht genomen.

Bestaande afspraken met het OV over gespreide vervoersbewegingen gelden.

Buitensport

Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Het kabinet is voornemens om vanaf 3 maart deze uitzondering te verruimen. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen dan onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter alleen bij sportaccommodaties.

  • Er wordt geen competitie gespeeld.
  • De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren.
  • Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.

Kijk hiervoor ook op de website van de Rijksoverheid

Via de website van het NOC*NSF vind u de meest actuele informatie over huidige maatregelen voor de sportactiviteiten in Nederland

Via de website Vereniging Sport en Gemeenten wordt u geinformeerd over de gevolgen voor sport. Tevens bevat deze update informatie over de financiële compensatiemaatregelen en een vooruitblik op het op enig moment weer opstarten van sportcompetities.

Zoekt u informatie over de steunpakketten dan kunt u de onderstaande websites raadplegen.