Jubileumactiviteiten sportorganisaties

Heeft uw sportvereniging binnenkort een formeel jubileum waarbij bijzondere (sport-)activiteiten worden georganiseerd, dan kan hiervoor subsidie worden aangevraagd.

Voorwaarden:

Voor een subsidieaanvraag moet u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Naast het ingevulde aanvraagformulier dient u de volgende informatie aan te leveren:

  • Een gedetailleerde omschrijving (aard, omvang, locatie, doelgroep van de activiteiten).
  • Een begroting met de inkomsten en uitgaven.

Subsidieaanvragen voor jubileumactiviteiten sportorganisaties worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten van bijzondere (sport-) activiteiten in het kader van een formeel jubileum van een sportvereniging.
  • De subsidie bedraagt bij een jubileum van 10 jarig bestaan: € 50,- ; 25 jaar: € 125,- ; 50 jaar: € 250,- ; 75 jaar: € 375,- en 100 jaar: € 500,-
  • De subsidie is niet bestemd voor bijdragen in de kosten van recepties, feesten, e.d.
  • Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.
  • De subsidieontvanger dient zelf zorg te dragen voor eventuele vergunningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.
  • De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit ten behoeve van de sportpromotie in de (lokale) media te publiceren en deze minimaal 4 weken van te voren aan te melden voor vermelding op de websites van de gemeente en het sportloket.